Chmury słów
Biblia to obszerna księga. Niewielu ma czas i samozaparcie, by przeczytać ją w całości - "od deski do deski".

Chmury słów to projekt, który służy wizualizacji treści poszczególnych ksiąg Biblii. Każda chmura składa się z ok. 300 słów, które występują najczęściej w danej księdze Biblii. Im częściej występuje dane słowo, tym większą czcionką jest przedstawione w chmurze. Kolory poszczególnych słów są dobierane losowo z palet kolorów. Układ słów jest także losowy. Popularne słowa występujące w języku polskim (i, nie, na, się, pod, etc.) zostały usunięte.
Kliknij w miniaturę, by zobaczyć chmurę w pełnej rozdzielczości. Kontempluj.

Księga Rodzaju

Księga Wyjścia

Księga Kapłańska

Księga Liczb

Księga Powt. Prawa

Księga Jozuego

Księga Sędziów

Księga Rut

1 Księga Samuela

2 Księga Samuela

1 Księga Królewska

2 Księga Królewska

1 Księga Kronik

2 Księga Kronik

Księga Ezdrasza

Księga Nehemiasza

Księga Tobiasza

Księga Judyty
Ew. wg św. Mateusza

Ew. wg św. Marka

Ew. wg św. Łukasza

Ew. wg św. Jana

Dzieje Apostolskie

List do Rzymian

1 List do Koryntian

2 List do Koryntian

List do Galatów

List do Efezjan

List do Filipian

List do Kolosan

1 List do Tesaloniczan

2 List do Tesaloniczan

1 List do Tymoteusza

2 List do Tymoteusza

List do Tytusa

List do Filemona

List do Hebrajczyków

List św. Jakuba

1 List św. Piotra

2 List św. Piotra

1 List św. Jana

2 List św. Jana

3 List św. Jana


List św. Judy

Apokalipsa św. Jana


Księga Gości/ Komentarze
Linki
Kontakt