Dawid
Dawid jest najczęściej wymienianym człowiekiem w Bibli - częściej nawet niż sam Jezus. Od samego początku był ulubieńcem Boga.
Dawid zostaje namaszczony przez Samuela i opanowany duchem Pańskim:
"Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». (...) Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida." 1 Sm 16, 12-13

Od tego momentu Dawidowi się powodzi, bo Pan jest z nim:
"Dawid we wszystkich przedsięwzięciach miał powodzenie: Pan był z nim." 1 Sm 18, 14
"Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».2 Sm 7, 3
"Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył."  2 Sm 8, 6 oraz 14  Zauważmy: we wszystkim.

Wszystko co zrobił Dawid (z jednym wyjątkiem) było słuszne w oczach Pana:
"Dawid czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, i nie zaniedbał niczego, co mu nakazał w ciągu całego swego życia"
1 Krl 15, 5

Św. Paweł apostoł, tak mówi o Dawidzie (cytując Boga):
"Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.Dz 13, 22-23

Oto lista dokonań Dawida (człowieka po myśli Boga, we wszystkim wypełniającego Jego wolę):
Dawid zabił 200 Filistynów i odciął im napletki, aby stać się zięciem króla Saula.  1 Sm 18, 27-28
Dawid zadał wielką klęskę Filistynom.  1 Sm 19, 8
Z pomocą Pana Dawid zadał Filistynom wielką klęskę i uprowadził ich trzodę. 1 Sm 23, 4-5
Dawid dokonał wielu wypraw i nie pozostawiał przy życiu "ani mężczyzny, ani kobiety". 1 Sm 27, 8-12
Dawid bił Amalekitów "od wieczora aż do zmierzchu dnia następnego. Nikt z nich nie ocalał prócz czterystu młodych ludzi, którzy, dosiadłszy wielbłądów, uciekli."  1 Sm 30, 17
Dawid zabrał żonę Paltielowi - Mikal.  "Mąż szedł za nią, a towarzysząc jej płakał aż do Bachurim." 2 Sm 3, 14-16

Gdy został królem i Bóg obiecał mu, że jego dom i królestwo będą trwać na wieki, Dawid naprawdę zaczął się rozkręcać:
Pobił Filistynów i odebrał im Gat.  2 Sm 8, 1
Pobił Moabitów. Dwie trzecie jeńców zabił, jedną trzecią wziął jako niewolników.  2 Sm 8, 2
Pobił 22 000 Aramejczyków, resztę uczynił niewolnikami. 2 Sm 8, 5-6
Zabrał złote uzbrojenie, "wielką ilość brązu", srebra i złota.  2 Sm 8, 7-8 oraz 11-12 (Brzmi lepiej niż: "zrabował"...)
Pobił 18 000 Edomitów w Dolinie Soli, resztę uczynił niewolnikami.  2 Sm 8, 13-14
Zabił 40 000 jeźdźców i ich dowódcę Szobaka  2 Sm 10, 18
Dawid zdobył miasto Raaba (i pozostałe miasta ammonickie) i zabrał "niezliczoną ilość łupów". Ludność zabrał w niewolę jako siłę roboczą  2 Sm 12, 29-31
Gdy przez trzy lata był głód, Dawid wybrał 7 potomków Saula, by ich powieszono przed żniwami jęczmienia. 
2 Sm 21, 1, 9

Historia Uriasza Chetyty:
1) Dawid uwiódł Batszebę, żonę Uriasza Chetyty, cudzołożył z nią.  2 Sm 11, 2-4
2) Batszeba staje się brzemienną.  2 Sm 11, 5
3) Dawid wysłał Uriasza na wojnę i tak rozkazał Joabowi (dowódcy) : "«Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpicie go, aby został ugodzony i zginął»."   2 Sm 11, 15
4) Uriasz ginie w walce. 2 Sm 11, 17
5) Dawid pociesza Joaba: "Nie trap się tym, co się stało. Miecz dosięga raz tego, raz innego."  2 Sm 11, 25
6) Dawid sprowadza Batszebę i bierze ją za żonę. 2 Sm 11, 27

Jedynie historia Uriasza Chetyty "nie podobała się" Panu Bogu Naszemu. Ja tam sobie myślę, że "nie podobać" to mi się może Fiat Multipla albo sweter w różowo-seledynowy wzorek. Użyłbym mocniejszych słów na to, co zrobił Dawid. Ale co ja tam wiem. W końcu Dawid jest człowiekiem po myśli Pana, więc pewnie dlatego nie był osądzany zbyt surowo - w końcu nasz Pan miłościwy i litościwy jest.

Oto dekalogowe podsumowanie czynów Dawida:

Treść przykazania

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
V.
Nie zabijaj.
VI.
Nie cudzołóż.
VII.
Nie kradnij.
VIII.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX.
Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X.
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dlaczego Jezus Chrystus koniecznie miał być potomkiem Dawida?
Mt 1, 1    Mt 9, 27    Mt 15, 22    Mt 20, 30-31    Mt 21, 9    Mt 21, 15    Mt 22, 41-45    Mk 10, 47-48    Łk 1, 27    Łk 1, 32    Łk 2, 4    Łk 3, 31   Łk 18, 38-39    J 7, 42    Dz 13, 22    Rz 1, 3    2 Tm 2, 8    Ap 5, 5    Ap 22, 16

Dlaczego Jezus koniecznie miał być potomkiem seryjnego ludobójcy, rabusia, cudzołożnika, złodzieja, mordercy i kłamcy?
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt