Czy Jahwe jest dobry, łaskawy, miłościwy lub litościwy?
Nie Tak
Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia
Wj 20, 5

zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Wj 22, 23

I rzekł Pan do Mojżesza: «Zbierz wszystkich przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost słońca,
Lb 25, 4

Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi
Pwt 7, 16

Pan dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem i parchami, których nie zdołasz wyleczyć. Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca.
Ks. Powt. Prawa 28, 27-28

Synowie Jechoniasza (...) przyszli zobaczyć Arkę Pańską. Dlatego zabił On siedemdziesięciu ludzi spośród nich.
1 Sm 6, 19

idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły.
1 Sm 15, 3

Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba;
wywrócił w swej zapalczywości twierdze Córy Judy,
rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych.
Lm 2, 2

Odziałeś się w gniew, by nas ścigać, zabijałeś, nie miałeś litości.
Lm 3, 43

porozbijam ich jednych o drugich, ojców wraz z synami - wyrocznia Pana - bezwzględnie, bez litości i bez miłosierdzia wyniszczę ich.
Jr 13, 14

Oko moje nie okaże litości dla ciebie i nie pominę cię
Ez 7, 4 oraz 9

Do innych zaś rzekł, (...) «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu!
Ez 9, 5-6
Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech"    
Wj 34, 6

Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.
Pwt 4, 31

Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę!
2 Sm 24, 14

Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość.
1 Krn 16, 34, Ps 106, 1, Ps 107, 1

Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
Ps 25, 8

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,
pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Ps 86, 5

Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego przez pokolenia.
Ps 100, 5

Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Ps 103, 8

On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.
Jl 2, 13

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy
2 Kor 1, 3

Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
Jk 5, 11

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
1 J 4, 16

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt