Czy Jezus jest pokojowo nastawiony?
Nie Tak
"Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz."
Mt 10, 34

"Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową"
Mt 10, 35

"Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam."
Łk 12, 51

"przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach."
Łk 19, 27

"Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!"
Łk 22, 36

"Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń,
a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,
oto sprawiedliwie sądzi i walczy.(...)
A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu"
Ap 19, 11-21

"Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam."
J 14, 27

"To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli."
J 16, 33

"Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa."
Dz 10, 36

"Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!"
Rz 1, 7 oraz 1 Kor 1, 3, 2 Kor 1, 2Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt