W którym roku urodził się Jezus?
przed 4 rokiem p.n.e.
po 6 roku n.e
"Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda"  Mt 2, 1Król Herod zmarł w 4 r. p.n.e.
"W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz."  Łk 2, 1

Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii od 6 r. n.e.

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt