Co Jezus mówił o Starym Testamencie?
Jezus mówi:
"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.Mt 5, 17-19

"Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą"
Mt 23, 2-3

"Odpowiedział im Jezus: (...) Pisma nie można odrzucić"  J 10, 34-35

Pamiętajmy: Prawo dotyczy także nieposłusznych dzieci, wróżących i wywołujących duchy, homoseksualistów, etc. Wszyscy on zasłużyli na swą karę - Jezus, jak widać powyżej, przyszedł to prawo wypełnić, nie znieść! A Ci, którzy będą te prawa wypełniać, będą wielcy w królestwie niebieskim! :)
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt