Jakie jest zapatrywanie Boga na aborcję?
Najwyraźniej jest możliwe by doszło do poronienia, ale by nie było żadnej szkody. Karą za przypadkowe spowodowanie poronienia jest ew. grzywna:
"Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody to [winny] zostanie ukarany grzywną, jaką nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych."
Wj 21, 22

Dzieci poniżej jednego miesiąca życia (nie wspominając o płodach) są bez wartości:
"Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oceniony na pięć syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra." Kpł 27, 6
 
Dzieci poniżej jednego miesiąca życia (nie wspominając o płodach) nie są uznawane przez Boga za osoby:
"«Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego według ich rodów i szczepów; wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż». Mojżesz więc dokonał ich spisu według rozkazu Pana." Lb 3, 15-16

Prawo boskie wymaga, by jeśli płód był poczęty w wyniku cudzołóstwa, spłonął na stosie wraz z matką. Nic wspomina się o tym, by np. czekać do porodu ze spaleniem na stosie, by uratować płód:
"«Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych». Juda rzekł: «Wyprowadźcie ją i spalcie!»"   Rdz 38, 24

Czasem Bóg chce, by kobiety roniły:
"Daj im, o Panie, co tylko dać zechcesz - łono, które roni, i piersi wyschnięte!"  Oz 9, 14

Czasem Bóg zabija brzemienne kobiety (więc i płody):
"Samaria odpokutuje za bunt przeciw Bogu swojemu: poginą od miecza, dzieci ich będą zmiażdżone, a niewiasty ciężarne rozprute." Oz 14, 1
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt