Bogactwo w Biblii
Bardzo niedobrze jest być bogatym, takich czeka wieczne cierpienie:
Jeśli dobrze się ubierałeś za życia, i bawiłeś się - będziesz męki cierpiał po śmierci. Łk 16, 19-25

«Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».  Mk 10, 25

"Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.Łk 6, 24

"A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają."  Jk 5, 1

Z drugiej strony, Księga Przysłów wyraźnie wskazuje, że ciężka praca daje bogactwo, a lenistwo prowadzi do biedy:
"Każdy trud przynosi zyski, gadulstwo - jedynie biedę."  Prz 14, 23

"Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych wzbogaca."  
Prz 10, 4

Bogactwo wynika z bożego błogosławieństwa:
"Błogosławieństwo Pańskie wzbogaca, własny trud niczego tutaj nie doda."  Prz 10, 22

"Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom."
  Pwt 8, 18

Konkluzja jest prosta - kto ciężko pracuje, bo jest przez Boga bogactwem pobłogosławiony, idzie do piekła.

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt