Ile osób zabił Bóg? (2 400 173)
"Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech"     Ks. Wyjścia 34, 6

Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie, litość, cierpliwość oraz łaskę w cokolwiek tajemniczy sposób. Oto lista osób, które Bóg Jahwe w swej nieskończonej dobroci i miłosierdziu zamordował lub w ich zabiciu współdziałał:

Lp.
Opis przypadku
Odnośnik
Zabici
1.
Żona Lota, za oglądanie się za siebie.
Rdz 19, 26
1
2.
Er, bo był "zły w oczach Boga".
Rdz 38, 7
1
3.
Onan, bo nie chciał mieć dzieci z bratową.
Rdz 38, 10 1
4.
Zatopienie armii egipskiej w Morzu Czerwonym.
Wj 14, 6-31
600
5.
Kara za odlanie posągu oraz tańce.
Wj 32, 27-28 3 000
6.
Dwaj synowie Aarona za ofiarowanie nieodpowiedniego kadzidła.
Kpł 10, 1-3
2
7.
Ukamienowanie bluźniercy.
Kpł 10, 23
1
8.
Wywiadowcy, za przedstawienie raportu o Kanaanie.
Lb 14, 35
10
9.
Człowiek zabity za zbieranie chrustu w sobotę.
Lb 15, 32-36
1
10.
Za kontestowanie władzy Mojżesza.
Lb 16, 27-33
3+
11.
Za palenie kadzidła.
Lb 16, 35 250
12.
Za narzekanie, że Bóg zabija Izraelitów.
Lb 17, 10-14
14 700
13.
Za spożywanie darów ofiarnych i oddawanie pokłonów innym bogom.
Lb 25, 1-9
24 002
14.
"Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety?" Lb 31, 1-18
6+
15.
Bóg uczynił twardym serce Sichona i wydał go Mojżeszowi.
Pwt 2, 30-33
1+
16
Pan wydał Izraelitom Oga (i ludność 60 miast)
Pwt 3, 3-6
1+
17,
Akan z rodziną spaleni i ukamienowani.
Joz 7, 10-25
1+
18.
Masakra Aj
Joz 8, 1-25
12 000
19..
Pięciu królów (plus wszyscy ludzie w ich miastach)
Joz 10, 8-26 5+
20..
Siedmiu królów (plus wszyscy ludzie w ich miastach) Joz 10, 28-39 7+
21.
Królowie Jabin i Jobab (plus ich poddani)
Joz 11, 1-11 2+
22.
"Pan wydał Kananejczyków i Peryzzytów w ich ręce." Sdz 1, 4
10 000
23.
Kuszan-Riszeataim Sdz 3, 8-10
1
24.
Dostarczenie "Słowa od Boga".
Sdz 3, 20-21
1
25.
Pan wydał Moabitów w ręce Izraelczyków.
Sdz 3, 28-29 10 000
26.
Pan sprawił, że (...) jeden przeciw drugiemu skierował miecz. Sdz 7, 22 8, 10
120 000
27.
"Bóg zesłał ducha niezgody"
Sdz 9, 23,49
1 001
28.
Pan pozwolił dokonać pomsty na Ammonitach; jego duch był nad Jeftem.
Sdz 11, 29-39
1
29.
Samson opanowany duchem Pana 1.0
Sdz 14, 19
30
30.
Samson opanowany duchem Pana 2.0 Sdz 15, 14-15
1 000
31.
Samson w samobójczym zamachu terrorystycznym zabija z pomocą Pana 3000 osób. Czyżby stało się to inspiracją?
Sdz 16, 27-30
3 000
32.
"Oto tak poraził Pan Beniaminitów wobec Izraela." Sdz 20, 35
25 100
33.
Pan chciał, by synowie Helego pomarli.
1 Sm 2, 25
2
34.
"Oto Ja uczynię taką rzecz Izraelowi..." 1 Sm 3,11 4,2-11
34 000
35.
Nie zaglądajcie do Arki Przymierza...
1 Sm 6, 19
50 070
36.
Pan oddał Filistynów w ręce Izraela.
1 Sm 14, 12-14
20
37.
"Tak mówi Pan Zastępów: Ukarzę Amaleka za to, co uczynił Izraelitom" 1 Sm 15, 2, 33
1
38.
Dawid (a może Elchanan?) zabija Goliata ("odda cię Pan w moją rękę")
1 Sm 17, 46-51
1
39.
"Pan jest z Dawidem", gdy ten odcina Filistynom 200 napletków.
1 Sm 18, 27-28
200
40.
"Pan poraził Nabala tak, że umarł." 1 Sm 25, 38
1
41.
Król Saul i jego 3 synów, za radzenie się wróżbiarki, a nie Pana.
1 Sm 31, 6
1 Krn 10, 13-14
4
42.
Dawid zabija posłańca. Wiemy z 1 Krl 15, 5, Dz 13, 22 że wszystkie uczynki Dawida, z (wyj. jednego) są dobre w oczach Pana (i z jego nakazu).
2 Sm 1, 13-15
1
43.
"Dawid więc dał rozkaz młodzieńcom, a ci ich stracili." 2 Sm 4, 12
2
44.
Gdy woły szarpną wóz, nie próbuj ratować Arki przed upadkiem.
2 Sm 6, 6-7
1
45.
Pan udziela pomocy Dawidowi, gdy ten zabija Aramejczyków.
2 Sm 8, 5-6
22 000
46.
Pan udziela pomocy Dawidowi, gdy ten zabija Edomitów. 2 Sm 8, 13-14
1 Krl 11, 15-16
18 000
47.
"Pan uczyni to, co uzna za słuszne!" 2 Sm 10, 12-18
1 Krn 19, 18
47 001
48.
Bóg, za występek Dawida, dotyka jego dziecko tak, iż umarło.
2 Sm 12, 14-16
1
49
Gdy jest klęska głodu, Bóg zaleca powieszenie synów Saula przed żniwami.
2 Sm 21, 1-9
7
50.
"W tym dniu właśnie Pan sprawił wielkie zwycięstwo." 2 Sm 23, 8-21
1 Krn 11, 11-23
1 403
51.
Bóg zażądał od Dawida spisu ludności, potem zań ukarał śmiercią tysiące.
2 Sm 24, 1-15
70 000
52.
Dawid (którego uczynki są dobre w oczach Pana) zabijał też już zza grobu - taka jego była ostatnia wola, by zabić Joaba i Szimejego.
1 Krl 2, 29-34
44-46
2
53.
Bóg jest kreatywny i czasem nasyła lwa, by zabił w jego imieniu.
1 Krl 13, 26
1
54.
Bóg usunie ślad po rodzie Jeroboama, "jak uprząta się gnój bez reszty". 1 Krl 14, 7-17
1
55.
Zimri zmarł, "czyniąc to, co złe w oczach Pana". 1 Krl 16, 18-19
1
56.
"Niech dziś będzie wiadomo, że ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem." 1 Krl 18, 36-40
450
57.
Za insynuację, że nasz Pan nie jest Bogiem równin.
1 Krl 20, 28-30
127 000
58.
Jeśli nie uderzysz proroka, jak rozkazał Pan, zabije cię lew.
1 Krl 20, 35-36 1
59.
Pan zabija Achaba za okazanie łaski. "Tak mówi Pan: Za to, że wypuściłeś ze swojej ręki człowieka, (...) będziesz musiał (...) oddać twoje życie" 1 Krl 20, 42
1 Krl 22, 35-38
1
60.
Pan zsyła ogień z nieba na ludzi, którzy prosili Eliasza o zajście z góry.
2 Krl 1, 10-12
102
61.
Pan zabił króla Ochozjasza za wywiadywanie się u Beelzebuba.
2 Krl 1, 16-17 1
62.
Za przezywanie proroka per "łysek".
2 Krl 2, 23-24
42
63.
Za wątpienie w słowo Pana tłum zadeptał tarczownika na śmierć.
2 Krl 7, 2-20
1
64.
"Pan wypowiedział przeciw niemu ten wyrok" 2 Krl 9, 24-26
1
65.
"Oto słowo Pana" 2 Krl 9, 33-37 1
66.
"Pan wykonał to, co powiedział przez sługę swego, Eliasza" 2 Krl 10, 6-10
70
67.
"którego namaścił Pan po to, by zniszczył dom Achaba" 2 Krl 10, 12-13
2 Krn 22, 7
42
68.
Mattan i Atalia - przeciw nim Jojada zawarł przymierze z Panem.
2 Krl 11, 17-20
2
69.
Anioł Pański zabija Asyryjczyków...
2 Krl 19, 35
185 000
70.
...a Bóg ich króla. "sprawię, że w swoim kraju padnie od miecza" 2 Krl 19, 7,37 1
71.
"Bóg pobił Jeroboama i całego Izraela (...) a Bóg oddał ich w ręce Judy." 2 Krn 13, 15-17
500 000
72.
"Pobił więc Pan Kuszytów (...) Kuszytów padło wtedy tylu, że nie ostał się nikt przy życiu, albowiem zostali starci przed Panem." 2 Krn 14, 8-12
1 000 000
73.
"Pan uderzy cię wielką klęską" 2 Krn 21, 14-19
1
74.
Joasz, jego naczelnicy i wielkie mnóstwo wojska.
2 Krn 24, 20-25
1+
75.
"Zapłonął wtedy gniew Pana na Amazjasza(...) Wiem, że Bóg powziął zamiar, by cię zgubić" 2 Krn 25, 15-27
1
76.
"Oto Pan, Bóg ojców waszych, w swoim gniewie przeciw Judzie wydał ich w wasze ręce" 2 Krn 28, 6-9
120 000
77.
Pan nasz na spółkę z szatanem zabijają dziesięcioro dzieci Hioba (jego majątek). "zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!" Hi 1, 10-20
10
78.
Prorok Jeremiasz przynosi prorokowi Chananiaszowi wyrok Pana.
Jr 28, 15-17
1
79.
Pan zabiera Ezechielowi jego radość - żonę.
Ez 24, 15-18
1
80.
Ananiasz i jego żona, bo nie oddali Kościołowi wszystkiego, co mieli.
Dz 5, 1-10
2
81.
Anioł Pański zabija Heroda.
Dz 12, 23
1
82.
Bóg zabija Jezusa.
Rz 8, 32
1

W sumie

2 400 173

Miłosierdzie naszego Pana jest nieskończone. Gdybym pominął jakieś łaskawe i litościwe zabójstwa Pana Boga Naszego, proszę o informację. Gdybym przypisywał Panu nadmiar bogactwa łaski i przebaczania niegodziwości, także proszę o informację.
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt