Czy można cudzołożyć?
Nie
To akceptowalne
"Nie będziesz cudzołożył."  Wj 20, 14, Pwt 5, 18

"Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica."   Kpł 20, 10

"Gdy rozpoczął Pan przemawiać przez Ozeasza, rzekł do niego: «Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd, i [bądź ojcem] dzieci nierządu»"  Oz 1, 2 

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt