Czy można zabijać?
Nie
Jak najbardziej
"Nie będziesz zabijał."  Wj 20, 13, Pwt 5, 17


Posłuchaj więc teraz słów Pana. Tak mówi Pan Zastępów: (...) idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły»."   1 Sm 15, 1-3

"Pan rzekł do niego (...)
tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości!  Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu!"  Ez 9, 4-6

"I rzekł Pan do Mojżesza: «Zbierz wszystkich przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost słońca»"  Lb 25, 4

"Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi"   Pwt 7, 16 
Ponadto, sam Bóg zabija miliony ludzi w Biblii - jest tam wymienionych co najmniej kilkadziesiąt takich przypadków.
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt