Dzieci w Biblii
Wychowanie dzieci:
Przede wszystkim dzieci trzeba bić. Jeśli kochamy - bijmy; w końcu od tego nie umrą. Biblia w tym względzie jest jednoznaczna - wielokrotnie tę kwestię omawia.
"Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go - w porę go karci."  Prz 13, 24
"Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz - nie umrze."  Prz 23, 13

Kiedy bijemy - uczymy dzieci mądrości.
"W sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd."  Prz 22, 15
"Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki."  Prz 29, 15

Pamiętajmy, robimy to dla naszych dzieci, by nie sprawiały kłopotów. Gdy będą sprawiały kłopoty, oto co należy uczynić:
- Jeśli nam złorzeczą - zabić: "Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią."   Wj 21, 17
- Jeśli nas uderzą - zabić: "Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią."   Wj 21, 15
- Jeśli będą nieposłuszne - zabić: "Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, (...) Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze."   Pwt 21, 18-21

Cudze dzieci mogą też i nas uczynić szczęśliwymi:
"Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci."  Ps 137, 9

Bóg sprawi, że rodzice będą jedli własne dzieci:
"Będziecie jedli ciało synów i córek waszych."  Kpł 26, 29
"Będziesz zjadał owoc swego łona: ciała synów i córekPwt 28, 53
"Sprawię, że będą jedli ciało swoich synów i córek; jeden będzie jadł ciało drugiegoJr 19, 9
"Dlatego ojcowie będą jedli synów pośrodku ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców"  Ez 5, 10

Nawet jeśli gotujesz i zjadasz własne dzieci, nie oznacza to, że jesteś nieczułą matką:
"Ręce czułych kobiet gotowały swe dzieci: były dla nich pokarmem"   Lm 4, 10

Jeśli z kimś się umówicie, że będziecie jeść własnych synów, pamiętajcie, by się uczciwie dzielić ze współbiesiadnikami, bo pójdą na skargę do króla:
«Ta oto kobieta powiedziała mi: "Daj twojego syna, a zjemy go dzisiaj, mojego zaś syna zjemy jutro". Ugotowałyśmy więc mojego syna i zjadłyśmy go. Dnia następnego powiedziałam do niej: "Daj twego syna, żebyśmy go zjadły", lecz ona ukryła swojego syna».  2 Krl 6, 28-29

Bóg będzie karał dzieci za grzechy rodziców:
"Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia"  Wj 20, 5, Pwt 5, 9  (Ten werset pochodzi z Dekalogu!)

"Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia."   Lb 14, 18, Ex 34, 7

"Na wieki nie będzie wspomniane potomstwo złoczyńców. Przygotujcie rzeź dla jego synów z powodu niegodziwości ich ojca."   Iz 14, 21

"«Dlaczego Pan zapowiedział przeciw nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Na czym polega nasz występek i nasz grzech, który popełniliśmy przeciw Panu, naszemu Bogu?» Wtedy powiesz im: «Na tym, że przodkowie wasi opuścili Mnie»"  Jr 16, 10-11

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt