Którego dnia ukrzyżowano Chrystusa?
Po południu w dniu poprzedzającym Paschę.
Rankiem po dniu wieczerzy paschalnej
Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej.
(...) Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.
J 19, 14-16
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?» (...) Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. (...) Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani (...) powzięli uchwałę. (...) A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali.
Mk 14, 12 - 15, 25, Łk 22, 7, 66
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt