Czy Bóg jest źródłem zła?
Tak
Nie
To nieszczęście pochodzi od Pana.
2 Krl 6, 33

Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, 
sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę.
Ja, Pan, czynię to wszystko. 

Iz 45, 7

Czyż nie pochodzi z ust Najwyższego
i niedola, i szczęście?
Lm 3, 38

Czyż zdarza się w mieście nieszczęście,
by Pan tego nie sprawił?
Am 3, 6
Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,
złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.
Ps 5, 5

Bóg jest miłością.
1 J 4, 8

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt