O której godzinie ukrzyżowano Chrystusa?
O trzeciej
Po szóstej
A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali.
Mk 15, 25
Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej.
(...) Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.
J 19, 14-16

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt