Jakie jest zapatrywanie Boga na karę śmierci?
"Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech"     Ks. Wyjścia 34, 6
takie wyznacza kary:

Za bluźnienie imieniu Pana: śmierć Kpł 24, 16

Za cudzołóstwo: śmierć Kpł 20, 10, Pwt 21, 22

Za czyste prześcieradło po nocy poślubnej: śmierć Pwt 21, 13-14 oraz 20-21

Za gwałt: śmierć Pwt 21, 23-24

Za homoseksualizm (gejowski): śmierć Kpł 20, 13

Za kazirodztwo: śmierć Kpł 20, wersy 11,12,14,17

Za nieposłuszeństwo kapłanowi lub sędziemu: śmierć Pwt 17, 12

Za nieposłuszeństwo rodzicom: śmierć Pwt 21, 18-21

Za porwanie człowieka: śmierć Wj 21, 16

Za pracę w sobotę: śmierć Wj 31, 15, Wj 35, 2

Za służenie obcym bogom: śmierć wszystkim ludziom w mieście, obłożenie klątwą miasta i zwierząt, spalenie całego miasta i łupu Pwt 13, 13-17,

Za to, że nie krzyczy się dostatecznie głośno, gdy jesteśmy ofiarą gwałtu: śmierć Pwt 21, 23-24

Za uderzenie ojca lub matki: śmierć Wj 21, 15

Za wróżenie: śmierć Kpł 20, 27

Za wywoływanie duchów: śmierć Kpł 20, 27

Za zabójstwo: śmierć Kpł 24, 17, Kpł 24, 21

Za zbieranie drwa w sobotę: śmierć Lb 15, 32-36

Za złorzeczenie rodzicom: śmierć  Wj 21, 17, Kpł 20, 9

Za znieważenie soboty: śmierć Wj 31, 14

Za zoofilię: śmierć Kpł 20, 15, Kpł 20, 16 oraz Wj 22, 18

Pamiętajmy, że takie wymiary kar są miłosierne, litościwe i bogate w łaskę, tak jak i Pan Bóg nasz.
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt