Rola kobiet w Biblii
Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci"  1 Tm 2, 11-15

"Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu."  1 Kor 14, 34

Mojżesz (to ten od przykazania "Nie zabijaj") dziwi się:
"Jak mogliście zachować przy życiu wszystkie kobiety?  (...)
Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną."   Lb 31, 15-18

W Dekalogu, kobieta jest wymieniana razem z rzeczami bliźniego twego, których nie należy pożądać - umieszczona jest pomiędzy domem a niewolnikiem. Wj 20, 17

Jeśli po śmierci swej żony "zapomnisz nieco o swojej stracie", czemu by nie "zbliżyć się" do nierządnicy? Nawet jeśli jest Twoją synową? Proszę to potraktować poważnie - to ważne wydarzenie! Zarówno Juda (klient), Tamar (nierządnica) jak i poczęty z tego zbliżenia Peres (Fares) są przodkami Jezusa Chrystusa Pana Naszego.
Rdz 38, 12-16 oraz Mt 1, 3Łk 3, 33. Zob. także Rt 4, 12 oraz 1 Krn 2, 4

Jeśli kobieta nie może urodzić dzieci - "przyjdzie jej umrzeć".  Rdz 30, 1

Biblijne instrukcje na temat sprzedaży własnej córki w niewolę.  Wj 21, 7

"Nie pozwolisz żyć czarownicy".  Wj 22, 17
Palenie na stosie kobiet oskarżanych o czary nie było jakąś aberracją  - było wypełnieniem nakazu Pana Boga Naszego.

Podtytuł z Biblii Tysiąclecia "O małżeństwie i rodzinie"
"Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg twój, w twoje ręce i weźmiesz jeńców, a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją - możesz ją sobie wziąć za żonę. (...) Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce, nie sprzedasz jej za srebro ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli."   Pwt 21, 11 
Jeśli podczas wojny pokochasz piękną kobietę (spośród branek), możesz ją wziąć za żonę; jeśli przestanie ci się podobać i ją zgwałcisz - masz się z nią rozwieść, a nie sprzedać w niewolę.

Lot oferuje swoje dwie córki-dziewice, by tłum z nimi zrobił co mu się podoba. Św. Piotr uzna go za "sprawiedliwego".
Rdz 19, 8

Córki "sprawiedliwego" Lota upijają go winem, a następnie - cóż zrobić... Skoro rzeczywiście nie ma innych mężczyzn w pobliżu... Pamiętajmy - miłość w rodzinie jest ważna!  Rdz 19, 31

Bóg wynagradza żonom, gdy oddają własne niewolnice swym mężom, by te rodziły im dzieci.  Rdz 30, 18

Synowie Jakuba za gwałt na Dinie (swej siostrze) wymordowują wszystkich mężczyzn w mieście. Rabują cały majątek, uprowadzają w niewolę wszystkie kobiety i dzieci. Moim zdaniem trochę przereagowali.  Rdz 34, 25-31

Dziewczynki są dwa razy bardziej nieczyste niż chłopcy. Oczyszczenie matki po urodzeniu dziewczynki trwa 80 dni, po urodzeniu chłopca - zaledwie 40.   Kpł 12, 4-5

Kobieta podczas okresu to uosobienie nieczystości. Wszystko na czym się położy lub na czym usiądzie będzie nieczyste (uwaga na siedzenia w autobusach, tramwajach, pociągach etc.) Ba, jeśli dotkniecie kobiety podczas menstruacji, sami staniecie się nieczyści (uważajcie komu podajecie rękę na powitanie).   Kpł 15, 19-24

Bóg ocenia wartość kobiet na 50-60% wartości mężczyzn - w zależności od wieku.  Kpł 27, 3-7

Długa lista ustępów dotyczących kobiet.
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt