Rola kobiet w Biblii


Lot oferuje swoje dwie córki-dziewice, by tłum z nimi zrobił co mu się podoba. Św. Piotr uzna go za "sprawiedliwego".
-- Ks. Rodzaju 19, 8

Córki "sprawiedliwego" Lota upijają go winem, a następnie - cóż zrobić... Skoro rzeczywiście nie ma innych mężczyzn w pobliżu... Pamiętajmy - miłość w rodzinie jest ważna!
-- Ks. Rodzaju 19, 31


Jeśli nie możesz urodzić dzieci "przyjdzie Ci umrzeć".
-- Ks. Rodzaju 30, 1

Jeśli jesteś bezpłodna, "zatrudnij" swoją niewolnicę, by Ci urodziła dziecko. Według Biblii nie jest potrzebna Twoja komórka jajowa ani poród, byś została matką. Dylemat: chodzi tu o wymuszoną adopcję czy zatrudnienie surogatki?
-- Ks. Rodzaju 30, 3 oraz 16, 2

Trzecia żona Jakuba.
-- Ks. Rodzaju 30, 9

Bóg wynagradza żonom, gdy oddają własne niewolnice swym mężom by rodziły im dzieci.
-- Ks. Rodzaju 30, 18

Synowie Jakuba za gwałt na Dinie (swej siostrze) wymordowują wszystkich mężczyzn w mieście. Rabują cały majątek, uprowadzają w niewolę wszystkie kobiety i dzieci. Moim zdaniem trochę przereagowali.
-- Ks. Rodzaju 34, 25-31

Jeśli po śmierci swej żony "zapomnisz nieco o swojej stracie", czemu by nie "zbliżyć się" do nierządnicy? Nawet jeśli jest Twoją synową? Proszę to potraktować poważnie - to ważne wydarzenie! Zarówno Juda (klient), Tamar (nierządnica) jak i poczęty z tego zbliżenia Peres (Fares) są przodkami Jezusa Chrystusa Pana Naszego.
-- Ks. Rodzaju 38, 12-16 oraz Ew. wg św. Mateusza 1, 3Ew. wg św. Łukasza 3, 33. Zob. także Ks. Rut 4, 12 oraz 1 Ks. Kronik 2, 4 

Koźlątko ze stada to uczciwa zapłata za "usługę" nierządnicy.
-- Ks. Rodzaju 38, 16-17


Księga Wyjścia

W Biblii, kobieta jest wymieniana razem z rzeczami bliźniego twego, których nie należy pożądać - umieszczona jest pomiędzy domem a niewolnikiem.
-- Ks. Wyjścia 20, 17


Biblijne instrukcje nt. sprzedaży własnej córki w niewolę.
-- Ks. Wyjścia 21, 7

Instrukcje dot. brania drugiej żony
-- Ks. Wyjścia 21, 10

Jeśli uwiedziesz dziewicę nie zaręczoną i będziesz z nią "obcował", masz wnieść stosowną opłatę i wziąć ją za żonę. Jeśli ojciec nie zgodzi ci w/w dziewicy oddać za żonę, tak czy owak opłata się należy.
-- Ks. Wyjścia 22, 15-16

"Nie pozwolisz żyć czarownicy". Palenie na stosie kobiet oskarżanych o czary nie było jakąś aberracją  - jest wypełnieniem nakazu Pana Boga Naszego.
-- Ks. Wyjścia 22, 17

Trzy razy do roku mężczyźni mają się stawić przed Panem, Bogiem swoim. Kobiet Bóg najwyraźniej nie chce widywać.
-- Ks. Wyjścia 23, 17, Ks. Wyjścia 34, 23

To kobiety, poprzez nierząd z obcymi bogami, przywodzą mężczyzn do nierządu z bogami obcymi.
-- Ks. Wyjścia 34, 16

Ks. Kapłańska

Kobieta jest nieczysta po urodzeniu dzieci. Musi się poddać oczyszczeniu, nie może wchodzić do świątyni ani dotykać niczego świętego.
-- Ks. Kapłańska 12, 1-4

Dziewczynki są dwa razy bardziej nieczyste niż chłopcy. Oczyszczenie matki po urodzeniu dziewczynki trwa 80 dni, po urodzeniu chłopca - zaledwie 40.
-- Ks. Kapłańska 12, 4-5

Stosunki seksualne są nieczyste. Nawet jeśli się oboje wykąpiecie, wciąż pozostaniecie nieczyści.
-- Ks. Kapłańska 15, 18

Kobieta podczas okresu to uosobienie nieczystości. Wszystko na czym się położy lub na czym usiądzie będzie nieczyste (uwaga na siedzenia w autobusach, tramwajach, pociągach etc.) Ba, jeśli dotkniecie kobiety podczas menstruacji, sami staniecie się nieczyści (uważajcie komu podajecie rękę na powitanie).
-- Ks. Kapłańska 15, 19-24

Jeśli uprawia się seks z niewolnicą, należy ukarać oboje i złożyć ofiarę z barana.
-- Ks. Kapłańska 19, 20-22

Jeśli ktoś uprawia seks z żoną swojego ojca - należy zabić oboje.
-- Ks. Kapłańska 20, 11

Jeśli ktoś uprawia seks ze swoją synową - należy zabić oboje.
-- Ks. Kapłańska 20, 12

Jeśli ktoś bierze za żonę kobietę i jej matkę - całą trójkę należy spalić w ogniu.
-- Ks. Kapłańska 20, 14

Za obcowanie z ciotką lub bratową kary są niższe - bezdzietność zamiast śmierci.
-- Ks. Kapłańska 20, 20-21

Kapłani nie mogą brać za żony wdów, rozwódek, nierządnic, kobiet pohańbionych ani wypędzonych przez męża. Tylko dziewice.
-- Ks. Kapłańska 21, 7,14

Jeśli córka kapłana zbezcześci się nierządem - będzie spalona w ogniu.
-- Ks. Kapłańska 21, 9

Bóg ocenia wartość kobiet na 50-60% wartości mężczyzn - w zależności od wieku.
-- Ks. Kapłańska 27, 3-7

Księga Liczb


Księga Powtórzonego Prawa
Podtytuł z Biblii Tysiąclecia "O małżeństwie i rodzinie"
"Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg twój, w twoje ręce i weźmiesz jeńców, a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją - możesz ją sobie wziąć za żonę. (...) Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce, nie sprzedasz jej za srebro ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli."   Pwt 21, 11 
Jeśli podczas wojny pokochasz piękną kobietę, możesz ją wziąć za żonę; jeśli ją zgwałcisz masz się z nią rozwieść, a nie sprzedać w niewolę.


Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt