Niesprawiedliwość w Biblii
Z Dekalogu:
"Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia"
Wj 20, 5

"Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli: «Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa:
Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!  Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!»"  Rdz 4, 23-24 
Czego uczy nas ta perła Biblijnej mądrości?

"Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?»  Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu»."  Rdz 18, 32
Nawet jeśli nie znalazłoby się w Sodomie i Gomorze dziesięciu prawych obywateli, dlaczego Bóg miałby zabijać także noworodki, niemowlęta i dzieci?

"Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!"   Rdz 19, 4-11
Lot, by obłaskawić tłum, który chce sobie poswawolić z gośćmi Lota, oferuje w zamian swoje dwie córki. Dobra decyzja, Św. Piotr uzna go za "sprawiedliwego".

"Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli."   Rdz 19, 26
Karą za zwykłą ludzką ciekawość jest śmierć.

"Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna."   Rdz 22, 10
Trzeba być potworem moralnym, by dla własnego "widzimisię" wymagać od rodzica zabójstwa dziecka. Trzeba być potworem moralnym, by się do tego zabójstwa przygotowywać i go dokonywać bez kwestionowania sensowności takiego czynu.

"Pan w szczególny sposób błogosławił memu panu, toteż stał się on zamożny: dał mu owce, woły, srebro, złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły."   Rdz 24, 34
Bóg błogosławił Abrahamowi, dając mu niewolników i niewolnice.
 
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt