Ile było plemion Izraela - 11, 12, 13 czy 14?
Tylko imiona Aser, Juda, Neftali i Zabulon występują we wszystkich poniższych ustępach w Biblii.


Plemię
Izraela
Rdz 29, 31-
Rdz 30, 24
Rdz 35, 23-26
Rdz 46, 8-27
Rdz 49, 3-27 Wj 1, 2-5
Lb 10, 14-27
Lb 26, 5-51
Lb 34, 16-29
35, 1-8
Pwt 33, 6-24
Sdz 1, 17-36 1 Krn 2, 1-2 1Krn 4, 1-
8, 30

Ap 7, 4-8
1
Aser
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
Beniamin

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
Dan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


4
Gad
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
5
Issachar
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
6
Józef
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
7
Juda
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
Lewi
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
9
Neftali
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
Ruben
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
11
Symeon
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
12
Zabulon
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
Manasses

X

X
X
X

X
X
14
Efraim

X

X
X
X

X


SUMA
11
12
12
12
12
13
11
12
13
10
12
13
12

Początkowo pokoleń było 12 - 11 synów oraz córka Dina (Rdz 29-30). Następnie (Rdz 35) dochodzi Beniamin, o Dinie już się nie wspomina. Czasem zamiast pokolenia Józefa wymienia się pokolenia jego dwóch synów (Manassesa i Efraima), czasem też łącznie z Józefem. W niektórych przypadkach pewne pokolenia są pomijane (Lb 26, 5-51), Lewici nie są zaliczani do Izraela (jako kasta kapłanów). Niejasne jest dlaczego Mojżesz przed śmiercią nie błogosławi plemieniu Symeona (Pwt 33, 6-24), choć szczegółowo omawia wszystkie inne, wymieniając także Manassesa i Efraima. W Apokalipsie wykluczono Dana (z niewiadomych powodów), natomiast wyszczególniono plemię Manassesa i Józefa, pomijając Efraima (skoro plemię Manassesa pochodziło od Józefa, to jest niejako pół-plemieniem). Generalnie - misz-masz.
 
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt