Różnice w historii Potopu
Po ile zwierząt z każego rodzaju zabrał na Arkę Noe?
Dwa
Siedem lub dwa
"Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady."  Rdz 6, 19

"Ze zwierząt czystych i nieczystych, (...) po dwie sztuki, samiec i samica, weszły do Noego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał."
  Rdz 7, 8-9

"Wszelkie istoty, w których było tchnienie życia, weszły po parze do Noego do arki.Rdz 7, 15

"Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu"  Rdz 7, 16

"Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; również i z ptactwa - po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi."  Rdz 7, 2

Kiedy Noe wszedł do Arki?
Siedem dni przed potopem
W dniu potopu (albo 40 dni później)
"Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu. (...) A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię."
Rdz 7, 7-10

"A gdy upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię. (...) przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię. I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki"  Rdz 7, 10-13

Ile dni trwał potop?
Czterdzieści dni
Sto pięćdziesiąt dni
"przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię."  Rdz 7, 12

"A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały"
Rdz 7, 17
"A wody stale się podnosiły na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni."   Rdz 7, 24

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt