Niesprawdzone proroctwa
Jezus mówił:
"Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi."   Mt 12, 40
Jezus nie spędził "w łonie ziemi" trzech dni i trzech nocy, ale co najwyżej jeden dzień i dwie noce. Złożono go do grobu w piątek wieczorem, w niedzielę o świcie już go nie było.  Mt 27, 57 oraz  Mt 28, 1

Jezus miał przyjść powtórnie za życia mu wpółczesnych:
"Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim."  Mt 16, 28
"Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy."   Mt 10, 23
"Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się."   Hbr 10, 37

Potomkowie Abrahama mieli wrócić do ziemi Obiecanej w czwartym pokoleniu.  Rdz 15, 16
Jednakże wrócili dopiero po 7 pokoleniach (Abraham, Izaak, Jakub, Lewi, Kehat, Amram, Mojżesz).

Błędne przepowiednie proroka Izajasza:
" Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów (...) Wtedy Babilon, perła królestw, stanie się jak Sodoma i Gomora (...) Nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani zaludniony z pokolenia w pokolenie."   Iz 13, 19   
Po zdobyciu Babilonu przez Medów, Babilon był zamieszkały przez Persów przez kolejne 200 lat, zdobyty przez Aleksandra Macedońskiego, który zmarł w Babilonie. Miasto to było zamieszkałe przez co najmniej 1100 lat od proroctwa Izajasza - do 636 r. n.e., gdy państwo Sasanidów zostało podbite przez Arabów Mahometa. W latach 2003-2008 w Babilonie stacjonował polski kontyngent wojskowy (Camp Babylon).

"Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów."   Iz 17, 1
Damaszek ma obecnie 1 mln 700 tys. mieszkańców i jest najstarszym nieprzerwanie zamieszkałym miastem na świecie.

"rzeka opadnie i wyschnie, kanały poczną cuchnąć, ramiona Nilu w Egipcie zmaleją i wyschną; trzcina i sitowie powiędną.
Ogołocone będą brzegi Nilu, cała roślinność Nilu uschnie, wyginie, i już jej nie będzie."   Iz 19, 5-7
Hmmmmmm. A Nil wciąż płynie, przestać nie chce...

"W ów dzień będzie pięć miast w kraju egipskim, mówiących językiem kananejskim, które przysięgać będą na Pana Zastępów; jedno z nich będzie zwane Ir-Haheres."  Iz 19, 18
Kananejskim nigdy nie mówiono w Egipcie i nigdy nie będzie się mówić - to język wymarły.

"W ów dzień będzie się znajdował ołtarz Pana pośrodku kraju Egiptu, a przy jego granicy stela na cześć Pana. Będą to znaki i świadectwa o Panu Zastępów w kraju egipskim."   Iz 19, 19-21
W Egipcie Judaizm nigdy nie był wyznawany przez istotną część ludności.

"Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni - w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach."  Iz 30, 26
1) światło księżyca nigdy nie może być tak silne jak światło słoneczne, bo księżyc odbija światło słońca,
2) jeśli światło słońca miałoby zwiększyć intensywność nawt dwukrotnie (a nie siedmiokrotnie) spowodowałoby to śmierć wszystkich ludzi na Ziemi (nie będzie więc komu "opatrywać ran")

"Oblecz się w szaty najokazalsze, o Święte Miasto, Jeruzalem! Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie żaden nieobrzezany ani nieczysty."  Iz 52, 1
A wycieczki do Ziemi Świętej jak się do tego mają? Przy wbijaniu pięczątek do paszportu trzeba się obrzezać?

Błędne przepowiednie proroka Jeremiasza:
"Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym, potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce? (...) To mówi Pan: «Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa, jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach, ponieważ żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida ani panować nad Judeą»."   Jr 22, 28-30
Jehoniasz miał potomków. Oto ich lista
Jezus Chrystus miał być potomkiem Jehoniasza (Mt 1, 12). Albo Jezus nie

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt