Wartości rodzinne w Biblii
1) Wychowanie dzieci
Przede wszystkim dzieci trzeba bić. Jeśli kochamy - bijmy; w końcu od tego nie umrą. Biblia w tym względzie jest jednoznaczna i wielokrotnie tę kwestię omawia.
"Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go - w porę go karci."  Prz 13, 24
"Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz - nie umrze."  Prz 23, 13

Kiedy bijemy - uczymy dzieci mądrości.
"W sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd."  Prz 22, 15
"Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki."  Prz 29, 15
"Karć syna: kłopotów ci to zaoszczędzi i pociechą twej duszy się stanie."  Prz 29, 17

Pamiętajmy, robimy to dla naszych dzieci, by nie sprawiały kłopotów. Gdy będą sprawiały kłopoty, oto co należy uczynić:
- Jeśli nam złorzeczą - zabić: "Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią."   Wj 21, 17
- Jeśli nas uderzą - zabić: "Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią."   Wj 21, 15
- Jeśli będą nieposłuszne - zabić: "Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, (...) Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze."   Pwt 21, 18-21

2) Małżeństwo
Przede wszystkim lepiej w ogóle się nie żenić:
"dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą."   1 Kor 7, 1
"Jesteś wolny? Nie szukaj żony!"   1 Kor 7, 27
"Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja."   1 Kor 7, 8  ("jak i ja" - czytaj: w stanie bezżennym)
"Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu."   1 Kor 7, 32

Jednakże, bezżenność/celibat może prowadzić do rozpusty (bo ludzie mogą nad sobą nie panować), więc w ostateczności można się żenić - nie jest to grzechem:
"Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy."   1 Kor 7, 28
"Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie!"    1 Kor 7, 9 
Bardzo mi się to podoba - tylko osoby, które nie potrafią nad sobą zapanować, powinny wstępować w związki małżeńskie... No perła!

Małżeństwo to udręka, lepiej go unikać:
Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić."
    1 Kor 7, 28

Jednakże jest lepsze od spłonięcia żywcem (lub od piekła):
"Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć."
   1 Kor 7, 9

Jeśli już jesteś żonaty, żyj w celibacie. Jezus wkrótce nadejdzie. Może nie w przyszły wtorek, ale naprawdę, już wkrótce.
"Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci"    1 Kor 7, 29

3) Rozwód
Biblia nie jest jednoznaczna jeśli chodzi o to, czy można się rozwodzić, czy też nie:

Tak, jeśli żona przestanie się podobać i będziesz obcować z nią wbrew jej woli. Pamiętajmy, w razie rozwodu żonę mamy odesłać, a nie sprzedać.
"Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a ona twoją żoną. Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce, nie sprzedasz jej za srebro ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli."  
Pwt 21, 14

Tak
, jeśli mąż "nie będzie jej darzył życzliwością":
"Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie."   Pwt 24, 1

Tak, jeśli jeden z małżonków jest niewierzący:
"Lecz jeśliby strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie! Nie jest skrępowany ani "brat", ani "siostra" w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg."   1 Kor 7, 15

Tak, jeśli żona dopuściła się cudzołóstwa:
"Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo;"   Mt 5, 32
"Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo."  Mt 19, 9

Nie - kto rozwodzi się i ponownie żeni, popełnia cudzołóstwo:
«Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».  Mk 10, 11-12
"Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo."  Łk 16, 18
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt