Sprzeczności w Biblii
Poniższa sekcja przedstawia sprzeczności w Biblii podzielone tematycznie

Sprzeczności istotne teologicznie
Ilu jest bogów?
Czy Jahwe jest miłościwy i litościwy?
Czy Jezus jest pokojowo nastawiony?
Czy gniew Jahwe trwa wiecznie?
Czy Bóg jest źródłem zła?
Czy Jezus był pierwszym, który zmartwychwstał?

Sprzeczności w prawie, nakazach etycznych
Czy można zabijać?
Czy można cudzołożyć?
Czy można kraść?

Sprzeczności w faktach
W którym roku urodził się Jezus?
Kto niósł krzyż?
Którego dnia ukrzyżowano Jezusa?
O której godzinie ukrzyżowano Jezusa?
Jakie były ostatnie słowa Jezusa na krzyżu?
Co się wydarzyło przy grobie Jezusa?
Jak umarł Judasz?

Ile dni trwał potop?
Ilu synów miał Abraham?
Kto zabił Goliata?
Jak umarł król Saul?

Sprzeczności w liczbach
Ile pokoleń od Abrahama do Jezusa?
Ile było plemion Izraela?
Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt