Ilu synów miał Abraham?
Jednego
Dwóch Ośmiu
"Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna"   Hbr 11, 17

«Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę». Rdz 22, 2
"Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej."
Ga 4, 22
"Hagar urodziła Abramowi syna. I Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael."
Rdz 16, 15

"Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak."
Rdz 21, 2-3

"Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Ketura. Ona to urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha."
Rdz 25, 1-2

Księga Gości / Komentarze
Linki
Kontakt